Bunları Biliyormusunuz

Akrilik Polimer (Polimetilmetakrilat) Nedir?

Akrilik Polimerin Özelliği

Havada aşınmaya karşı yüksek dirençli, kolay kolay renk yitirmeyen, ışığı çok iyi ileten, iyi ısı özelliklerine sahip reçinelerdir.

Akrilik Polimerin Çeşitleri

Polimetil Metakrilat (PMMA), Akrilik Elyaf, Siyanoakrilatlar , Poliakrilamid

Akrilik Polimerin Kullanıldığı Yerler 

Lens, gözlük ve bazı optik cihazlar ile reklam, ışıklı pano ve jet uçaklarında kabin camı olarak kullanılmaktadırlar.

Sülfon Polimeri (Su) Nedir?

Sülfon Polimerinin Özelliği ve Çeşitleri

Rijit, saydam, sürtünme dayanımı düşük, yüksek sıcaklığa ve bu sıcaklıktaki hava ve suyun etkilerine direnç

gösteren plastiklerdir. Polieter Sülfon (PESU), Polisülfon (PSU) ve Poliaril Sülfon (PPSU) olmak üzere 3 çeşittir.

Sülfon Polimerinin Kullanıldığı Yerler 

Tıbbi araç ve gereç, gıda üretim donanımı, TV elemanları, korozyona dayanıklı borular, pompalar, kamera ve saat gövdeleri ile uzay ve havacılık sanayinde kullanılmaktadırlar.

Fenolik Plastiği Nedir?

Fenolik Plastiği Özelliği

Ucuz, elektriksel özellikleri iyi, termik dirençleri yüksek, aleve dayanıklı, su ve kimyasal maddelere mukavemetli plastiklerdir. Piyasada Bakalit ve Resinox adları altında bulunmaktadır.

Fenolik Plastiğin Kullanıldığı Yerler

Elektrik kumanda tablolarında, elektrik süpürgesi parçaları, elektrik-elektronik alanlarında, yapıştırıcı olarak metallerde kullanılmaktadır.

Silikon Plastiği (Sı) Nedir?

Silikon Plastiğinin Özelliği

Süt beyazı renginde, su ve yapıştırıcı maddeyi kabul etmeyen; her imalata göre: Sert ve katı olanından yumuşak ve elastikiyeti olanına kadar çeşidi olan yağlara karşı dayanıklı, asitlere, eriyiklere ve çözücülere dayanıksız plastiklerdir.

 

Silikon Plastiğinin Kullanıldığı Yerler 

Yüksek sıcaklığa dayanıklı boya ve mürekkeplerde, uçak endüstrisinde motor kablolarında, lak yapımında, su geçirmez boyalarda ve bazı yapay organ yapımında kullanılmaktadır.

Polifenilen Sülfid (Pps)

Polifenilen Sülfidin Özelliği

Gerek kimyasal bakımdan, gerekse yüksek sıcaklık ve alev direnci bakımından çok iyi özelliklere sahip olan kararlı bir plastiktir. Buda imalat sırasında defalarca kullanılmasını sağlar.

Polifenilen Sülfidin Kullanıldığı Yerler

Mikrodalga besin fırınları, kimya proses cihazları (vana, pompa, santrifüj) aşırı korozif ortamlar için parçalar, kişisel eşyalar yapılmaktadır

Poliüretan (Pur) Nedir?

Poliüretanın Özelliği

Poliisosiyanatın polieter ya da poliester reçineleriyle reaksiyonu sonucu sıvı  Tc0 Tw(halde ve köpük halinde oluşan hidrolize dirençli, ucuz, kolay işlenebilir, mekanik dayanımları yüksek plastiklerdir.

Kullanıldığı Yerler

Otomobil koltukları, ev kanepe ve koltuklarında, gürültü söndürücü eleman olarak inşaatlarda, buzdolabında, çatı yalıtımında ve dekorasyon malzemelerinde kullanılmaktadır.

Poliamid (Pa, Nylon) Nedir?

Poliamidin Özelliği

Yüksek dayanım, iyi elektriksel ve kimyasal özelliklere sahip, hafif ve birçok türleri olan termoplast bir üründür.

Poliamidin Çeşitleri

Nylonlar içerdiği karbon sayısına göre adlandırılır. Nylon 6, Nylon 6.6, Nylon 6.10 ve Nylon 8 dir.

Poliamidin Kullanıldığı Yerler

Dişli ve yatak yapımında, elektrik tellerinin yalıtılmasında, elektrikli battaniyelerde, kumaş, elbise, çorap ve örme işleri ile darbeye dirençli metal mobilyaların kaplanmasında, gıda endüstrisinde ve hastane araç ve gereçleri yapımında kullanılmaktadır.

Plastik Nedir ?

Plastik Uçabilmektir

Plastik sayesinde uçaklar çok daha az yakıtla, daha uzak mesafelere uçabilmektedirler.

 Airbus A380 uçağının % 70’i plastik malzemeden oluşmaktadır.

Plastik Enerjidir

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında ihtiyaç duyulan sistemler sayesinde doğru sonuca, ekonomik şekilde ulaşılabilmektir. Plastik pervanelerin kullanımı sera gazı salınımını % 33 azaltmakta, üretim maliyetinin 140 katı fayda sağlamaktadır.

Plastik Güvenliktir

Özellikle iş hayatında ihtiyacımız olan güvenlik ekipmanlarını istenilen dayanım ve ergonomi ile üretebilmektir. Plastikler yolcu güvenliği için de önemlidir. Emniyet kemerleri, çocuk araç koltukları e hava yastıkları tamamen plastikten üretilmektedir.

Plastik Teknolojidir

Gelişen dünyada ihtiyacımız olan materyallerin hızlı, sorunsuz ve hafif bir şekilde üretilebilmesidir.

Plastik geleceğe şekil veren teknolojidir. Plastik sayesinde gerçekleşen bir buluş 3D baskıdır. Plastik, hassas parçaları üretme yetkinliği ve hızıyla tıbbi protezleri oluşturmak için çoktan kullanılmaya başlanmıştır.

Plastik Sağlıktır

Sağlık sektöründe kullanılan malzemelerin geleceğe uygun olarak üretilmesiyle daha sağlıklı olabilmektedir. Tek kullanımlık şırınga, lensler, damar içi kan torbaları, sonsuz ömürlü kemik ve kalp kapakçıkları plastikten yapılmaktadır. Plastik sayesinde invasif ameliyat teknikleri gelişmiştir.

Plastik Konfordur

Otomobil sektöründe kullanım alanı her geçen gün daha da artan plastik, estetik ve konfora bir arada sahip olabilmektedir. Modern bir otomobilde 100 kg plastik, 200-300 kg’lık diğer malzemenin yerini alırken; söz konusu otomobilin 150000 km’lik ömründe yaklaşık 750 litre yakıt tasarrufu sağlar.

Plastik Ambalajdır

İsrafı önleyen, sahip olan ürünlerin tazeliğini ve kullanımını kolaylaştıran doğru ambalajdır. Plastik ambalajlar sayesinde gıda ürünlerinin raf ömürleri 6-10 gün uzar. Bu sayede gıda israfı % 16-40 arasında azalabilmektedir.

Plastik Eğlencedir

Neşeli oyuncakların üretiminde kullanılan plastik ile hem sağlık hem de mutluluğunuzu elde edebilmektir.

Furan Plastik Nedir?

Furan Plastiğin Özelliği

Furan halkasını bulunduran kimyasalların furfural veya furfuril alkol ile verdiği yoğuşma sonucu oluşan asit ve bazlara son derece dayanıklı olan çelik üzerine çok iyi yapışan plastiklerdir.

Furan Plastiğin Kullanıldığı Yerler

Kimyasal malzeme kaplarının kaplanmasında, cam elyafı ile karıştırılarak yer altındaki su ve gaz borularının yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Epoksi Reçinesi (Ep) Nedir?

Epoksi Reçinesinin Özelliği ve Çeşitleri

Elektrik, ısı ve kimyasal dirençleriyle mekanik özellikleri çok iyidir. Sert, rijit ve kırılgandırlar. İyi yapışma özelliği vardır. Kalıplama ve dökme reçineleri olan çeşitleri vardır

 

Epoksi Reçinesinin Kullanıldığı Yerler

Elektrik parçaları, takım sapları; mermi kovanları ve metal levhaların kaplanması; katmanlı levha, boru ve parça üretimi; uçak konstrüksiyon parçalarının, kaynak veya perçin yerine kullanılmasında ve yapıştırıcı malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Amino Reçinesi Nedir?

Amino Reçinesinin Özelliği ve Çeşitleri

Renksiz ve berrak, ısı dirençleri yüksek, çözücü ve yağlara karşı dirençli, sert plastiklerdir. Üre Formaldehit ve Melamin Formaldehit reçineleri bilinen çeşitleridir.

Amino Reçinesinin Kullanıldığı Yerler

Kozmetik ambalaj kapları, elektrik malzemelerinde, kaliteli mutfak malzemelerinde ve tekstil endüstrisinde elyaf pekiştirilmesinde, su geçirmezlik ve yanmazlığı artırıcı eleman olarak kullanılmaktadır.

Selülöz Plastiği Nedir?

Selülöz Plastiğinin Özelliği ve Çeşitleri 

Ham selülozun bazı kimyasal işlemleriyle elde edilen ürünlerdir. Hammadde olarak odun ve pamuk kullanılır. Selüloz (Nitrat, Asetat, Triasetat, Aseto Butirat, Aseto Propiyonat) Etil selüloz ve Selüloz Eterleri çeşitleridir.

Selülöz Plastiğinin Kullanıldığı Yerler

Tarak, gözlük çerçeveleri, dürbün, bilardo topu, sigara endüstrisinde filtre yapımında, grafik sanatlarda; lak ve boya yapımında kullanılmaktadır.

Polibutilen (Pb) Nedir?

Polibutilenin Özelliği

Asitlere, bazlara, çözücülere, parafinik veya naftenik yağlara, deterjanlara ve çeşitli kimyasallara dirençli ve mekaniközellikleri yüksek sıcaklıklarda iyi olan bir plastikdir.

Kullanıldığı Yerler

Film ve boru imalinde, ağır hizmet taşıma konteynerlerinde, özellikle sızdırmaz amaçlı filmler için büyük oranda sarf edilmektedir.

Polistiren Plastik Köpük (Eps) Nedir?

Polistiren Plastik Köpüğün Özelliği ve Kullanıldığı Yerler

Korozyona uğrama, küflenme, çürüme gibi istenmeyen özellikleri olmadığından dolayı ambalajlama ve ısı yalıtımında kullanılmaktadır.

Polivinil Klorid (Pvc) Nedir?

Polivinil Kloridin Özelliği ve Çeşitleri

Rijit esnek, opak ve saydam türleri vardır. Fiziksel dayanımı ve elektriksel yalıtma özelliği iyidir. Üretim kolaylığı vardır. Çevre koşullarına dirençli ayrıca ucuz bir plastiktir.

Polivinil Kloridin Kullanıldığı Yerler

Elektrik tellerinin yalıtımında, boru yapımında, su hortumlarında, yer döşemeciliğinde, oyuncak, koltuk ve yatak süngeri, gıda ambalajlarında, iplik, pencere çerçeveleri, kapılar ve büyük çaplı su boruları yapımında kullanılmaktadır.

Polipropilen (Pp) Nedir?

Polipropilen (Pp) Nedir?

 

Polipropilenin Özelliği 

Boya tutma yeteneği olan yoğunluğu düşük, ağaç ve metal gibi malzemeler yerine kullanılabilen, lif haline de getirilebilen ucuz ve kaliteli bir mühendislik plastiğidir.

 

Polipropilenin Kullanıldığı Yerler

Akümülatör gövdesinde, beyaz eşya parçalarında, otomotiv sektöründe, sağlık hizmetlerinde, kablo, halat, boru, masa, sandalye gibi hacimli eşya yapımında ve köpük malzeme yapımında kullanılmaktadır.

Stiren Akrilonitril (San) Nedir?

 

Stiren Akrilonitrilin Özelliği

Mekanik özellikleri yüksek olan, açık havadan az etkilenen, nebati yağlara, gıda maddelerine, deterjanlara dayanıklı, berrak ve ucuz bir plastiktir.

 

Stiren Akrilonitrilin Kullanıldığı Yerler

Kaset kutuları, kırtasiye eşyası (cetvel, tükenmez kalem), gıda maddeleri için soğutucu kabinler, ucuz plastik eşya üretiminde, vantilatör pervanesi ve otomobil sinyal lambaları yapımında kullanılmaktadır.

Poliimid (Pı) Nedir?

Poliimidin Özelliği ve Çeşitleri

Isısal özellikleri yanında mekanik özellikleri de yüksek olan poliimidler termoplast, termoset, alaşım ve sıvı halde bulunan pahalı bir plastik grubudur.

Poliimidin Kullanıldığı Yerler

Uzay-havacılık (jet motoru), otomotiv, askeri (füze kablo yalıtımı), elektronik (fotokopi, bilgisayar parçası) ve çevre koruma; termal ve elektriksel yalıtma malzemeleri ve yanmaz kumaşlarda kullanılır.

Poliester Nedir?

Poliesterin Özelliği 

Düşük molekül ağırlığına sahip, sert ve ısıya dayanıklı, hava şartlarından etkilenmeyen ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklı plastik çeşitidir.

Poliester Çeşitleri

Katı ve sıvı tipte alkid, aromatik; termoset ve termoplastdır.

Poliesterin Kullanıldığı Yerler

Kurşun geçirmez yeleklerde, deniz motoru ve tekne gövdelerinde, kimyasal sıvı ileten borularda, su depolarında ve mobilya yapımında kullanılmaktadır.

Poliasetal (Pom) Nedir?

Poliasetalın Özelliği

Fiziksel, kimyasal, mekanik ve birçok özelliği itibariyle mükemmel bir malzemedir. Polioksi metilen de denir. Boyut kararlılığı ve düşük fiyatı dolayısıyla tercih edilen bir üründür.

Poliasetalın Kullanıldığı Yerler

Hassas parça yapımında (ölçü aletleri, saat, pompa aksamı, telefon parçaları, otomobil göstergeleri vb.), kam,dişli, kalem, anahtar, valf, pencere çerçeveleri ve plastik çakmak gibi parçaların yapımında kullanılır.

Polistiren (Ps) Nedir?

 

Polistiren Özelliği 

İşlenebilme kolaylığı ve iyi renklenme yeteneğine sahip, ısı kararlılığı olan optik özelliği iyi derecede olan elektrik yalıtması çok iyi olan bir polimerdir.

 

Polistiren Kullanıldığı Yerler 

Ev eşyası parçaları, telefon, oto, bilgisayar, elektrik ve elektronik sanayi için gerekli parçalarla, gıda, tekstil, oyuncak ve çok çeşitli makine aksamı yapımında kullanılmaktadır.

Polikarbon (Pc) Nedir?

Polikarbonun Özelliği

Hava ve ultraviyole ışınlarına dayanıklı, aleve dirençli olan iyi bir tokluğa ve saydamlığa sahip, mekanik ve elektriksel özellikleri yüksek, amorf yapıda bir plastiktir.

Polikarbonun Kullanıldığı Yerler

Sokak ve trafik lamba armatürleri, güneş kollektörü camları, elektronik parçalar, büro ve iş makineleri gövdeleri yapımında, su damacanalarında ve gıda ambalajlarında kullanılır.

Polietilen (Pe) Nedir?

Polietilenin Özelliği

Etilen polimerizasyonuyla elde edilen tokluğu yüksek, elektriksel yalıtkanlığı iyi, sürtünme direnci düşük, asit-baz ve kimyasal maddelere çok dayanıklı bir plastik çeşididir.

Polietilenin Çeşitleri

Yoğunluklarına göre alçak, orta ve yüksek olarak çeşitlendirilirler. Günümüzde en fazla tüketilen plastik çeşididir.

Polietilenin Kullanıldığı Yerler

Kırılmaz tüp ve şişeler, buzdolabı parçaları, kimyasal madde taşıyan tank ve depolarda, bidon, torba ve mutfak eşyası yapımında kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNEK TÜZÜĞÜ

Tarihce

İletişim