Başkan Mesaj

  Ülkemizin AR-GE yatırımları bütün çabalara rağmen kamu ağırlıklı olarak artıyor. Özel sektörün yatırımlarının yüzde 80’inin savunma sanayii ve beyaz eşya olmak üzere gerçekleştiği yakın dönemden sonra, teknoloji alanına yönelik girişimlere destek paketiyle birlikte diğer sektörlere yayılmaya başladı. TÜBİTAK’ın girişimleri ve hibeleri, yakın zamanda beklenen sağlık endüstrisindeki yeniden yapılanma bu alandaki sevindirici gelişmeler.İnovasyonun bir “kültür” olduğu sürekli söylenir ve doğrudur. Yıllarca belirli bir mamul üretimine yoğunlaşan kişilerin, yenilik yapmakta zorlanması gayet doğal. Ancak sektörümüz açısından bu kaçınılmaz bir duruma geldi. Hepimizin yakındığı şekilde toplam olarak sektörümüze baktığımızda katma değer oluşturmakta güçlük çektiğimizi görüyoruz.Sanıyorum, yeni süreçte oldukça maliyetli olan AR-GE ve inovasyon yatırımlarına yönelik olarak küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik bir yaklaşım belirlememiz gerekecek. Çünkü bu konuda söylem ve kısmi hibe programlarıyla ne kadar ivme yaratılmaya çalışılırsa çalışılsın, etkisinin sınırlı kaldığı ortada. Gördüğüm kadarıyla AR-Ge ve inovasyona yönelik en büyük eksiklik, birçok firmanın bunu nasıl yapacağını bilmemesi. Her bir sektöre yönelik, analize dayalı, belirli bir amaca hizmet eden farkındalık-bilinçlendirme-eğitim faaliyeti tasarlanması gerekiyor. İstekli olmak elbette önemli ancak nasıl ve neden yapacağını bilmeden bir yatırıma girmek konusundaki çekingenliği ne normal karşılamak gerekli.Ülkemizde yeni bir teşvik programı uygulamaya alınacağı Hükümetimiz tarafından açıklandı. Bu teşvik programının, bildiğimiz işlerde ve ürünlerde yeni yatırımları teşvik etmekten çok, yenileşmeye, yüksek katma değerli ürünlere geçişe imkan sağlayacak bir sürecin başlangıcı olması en büyük dileğim.Sivil toplum örgütleri olarak bizlerin, gündemimize inovasyon ve AR-GE süreçlerine yönelik kapsamlı bir farkındalık-bilinçlenme sürecini başlatmayı almamız gerekliliğine samimiyetle inanıyorum.
Hepimize daha güzel ve mutlu bir yeni yıl dilerim.


Başkan ile İletişim İçin; 0 532 283 82 39